Everything She'd Like to Say
RSS icon Email icon
 • Be a Retailer of E-Load for ONLY P250!

  Posted on October 30th, 2011 brenna No comments

  The Philippines is one of the countries with over 60 million subscribers of Globe, Sun and Smart. 95% of this 60 million subscribers are all PREPAID in which they will require load.

  Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may halos 60 million subscribers ng Globe, Sun at Smart. 95% ng 60 million na ito ay naka-PREPAID at madalas ay nangangailangan ng load.

  So, what is one of the most sellable products in the whole country? What else?

  So, ano ang isa sa pinaka-mabentang produkto sa buong Pilipinas? E di ano pa?

  Electronic Load! O sa madaling salita – Eload!

  Sa halagang P250 lamang ay maaari na kayong makapagbenta ng load sa lahat!

  For only P250, you can now sell load to everyone!

  SA LAHAT!

  TO ALL!

  GLOBE, SMART, TALK N TEXT, TM, RED MOBILE AT PATI NARIN SA MGA LEVEL UP, BLAST, ISP BONANZA, BAYANTEL, PLDT BUDGET CARD, SKYCABLE, PLDT TOUCH CARD AT MARAMI PANG IBA!

   

  Ano ang mga benepisyo na makukuha sa pagkakaron ng Retailer Card ng Vmobile?

  What are the benefits of having a Retailer Card of Vmobile?

  Comfort – hindi mo na kailangan pumunta sa mga stores at pa-loadan para lang makapagpaload!

  You won’t have to go to various stores and eload stations just to buy yourself load

  Savings – maaari ka makapagsave ng up to 14% sa load mo!

  You can save up to 14% of the load or money for products you sell.

  Security – kahit mawala man ang cellphone mo or ang sim, safe pa din ang pera mo sa system!

  Even if you lose your cell phone or SIM card, your money is still safe in the system.

   

  P250 ay para lamang po sa registration, sa product list, product guide at brochure na maaari ipadala or makipagmeet para makuha. Kasama na po dito ang PIK number ninyo at ang magiging ID number nyo sa business nyo. Hindi pa po kasama sa P250 ang laman ng load wallet kaya hangga’t sa hindi nyo pa nalalagyan ng laman ang inyong load wallet ay hindi pa kayo makakapagbenta.

  The P250 paid will only be for the registration, product list, product guide and brochure that can be sent to you or given by meet up. This includes your PIK number and ID number for your business. This does not include any amount in your load wallet so you cannot sell yet, until you replenish your load wallet.

  Pwede po kayo makapagload ng Load Wallet ninyo sa BPI, Metrobank, BDO, Unionbank, Smart Money at GCash. P500 po ang minimum kung sa mga banks kayo magpapaload wallet.

  You can replenish your LOAD WALLET via BPI, Metrobank, BDO, Unionbank, Gcash and Smart Money. P500 is the minimum load wallet for the banks.

  NGUNIT! Kung kayo po ay busy at hindi din po makapagload lagi sa mga banks, pwede din po kayo makapagload ng wallet ninyo sa akin na mismo at P300 lang ang minimum pag magpapaload wallet. Maaari po kayo magbayad sakin via Gcash, BPI, BPI Family Bank, Unionbank Eon, Paypal at BDO.

  BUT! If you’re too busy to load your wallets in the banks, you can also have me – your upline to load your wallet with a minimum of P300. You can pay me via Gcash, BPI, BPI Family Bank, Unionbank EON, Paypal and BDO.

  Sa bawat paLOAD niyo sa iba ay makakakuha kayo ng 7 – 14% na kita. Malaki-laki na yon dahil halos 300 products ang meron tayo!

  For every load you sell, you can earn as much as 7 – 14%. That’s big enough especially because you have more than 300 products to sell!

  Kuha na! Pwede niyo ipamigay, ipang-regalo or pagkakitaan by sideline sa mga co-workers or kaklase!

  Get yours now! You can give it away, give it as a present, sell as a sideline to your co-workers or classmates!

  BUKOD PA SA KIKITAIN NYO SA PAGBENTA NG LOAD – MERON PA!

  ASIDE FROM YOUR EARNINGS BY SELLING LOAD – THERE’S MORE!

  Retailer Affiliate Program (RAP) Incentive Plan FOR Retailers

  I. Rap Subscription Sales (Subscription Sales Override)

  Kung may kilala kang tatlong (3) tao na gustong kumita o mag-sideline, ganito ang pwede mong
  maging earnings kung lahat ng sasali ay makakakuha din ng tatlong (3) RAP Subscribers:

  If you know 3 people who wants to earn, you can earn this much if every person you refer gets 3 more subscribers:

   

  *Mas malaki ang kikitain ng isang DEALER dahil ang Sales Override ng DEALER ay P40.00 sa bawat indirect referral sa network nya.
  Sa RETAILER naman ay P20.00 lamang, mas mababa ng P20.00 sa Dealer.

  **if you’re a DEALER, you can earn even bigger, because you get at least P40 per indirect referral in your network. As a RETAILER, you only get P20.

  DISCLAIMER: Ang basta pagsali sa RETAILER AFFILIATE PROGRAM o RAP ay hindi garantiya na makukuha mo ang potential earnings na ipinakikita bilang halimbawa. Intereserba ng kumpanya ang karapatan nitong baguhin, kontrolin o patigilin ang anumang business programs na ipinatutupad nito (tulad ng RAP) upang panatilihing kapakinabang ang mga ito para sa mga sumasali.

  II. Monthly Group Sales Reward (GSR)

  Ikaw ay maaaring kumita ng karagdagang 8-18% ng 0.1% ng kabuuang load sales ng iyong network. Halimbawa, kung ang bawat isa ay may average sales na P2,000 bawat buwan, ganito ang pwede mong maging karagdagang kita buwan-buwan bukod pa sa subscription sales override:

  You can earn an additional 8 – 18% of 0.1% of the total load sales of your network. For example, if every referral has an average sales of P2000 per month, this is the possible additional earnings you can get per month aside from the subscription sales override:

  PERO WAIT!

   

  MERON PA! MAAARI KA PANG KUMITA NG MASMALAKI!

   

  KUNG GUSTO MO PANG KUMITA NG MASMALAKI – MAGING ISANG DEALER OR TECHNOPRENEUR!

  IF YOU WANT TO EARN MORE, BE A TECHNOPRENEUR OR DEALER!

 • Gusto Mo Bang Kumita?

  Posted on October 30th, 2011 brenna 1 comment

   

  Madalas sa iba’t ibang gastusin napupunta ang mga pera natin

  Many times most of our money goes to various expenses…

  PERO…

  But...

  Kung ang P4,000.00 mo ay pwede mo gamitin sa NEGOSYO na maaaring makapagbibigay sa iyo ng malaking KITA (INCOME na P30,000 per day, 900,000 per Month)?

  If you had P4000 or $96 and you can use this for a business that can give you an even bigger income (say an income of P30,000 per day or P900,000 per month or $715 per day or $21,429 per month)

  Saan mo na ito gagamitin?

  Where would you use it?

  Sa NEGOSYONG ba na pwede ka pa kumita o sa gastos?

  In business where you can earn big profit or to your expenses?

  Saan mo pwede gamitin ang P4000 mo?

  Where can you use your P4000/$96?


  E di saan pa? Sa Neg
  osyong inihahandog sa inyo ng:

  Of course! To a business brought to you by:

   

   

  Magkano ang membership?

  How much is the membership fee?

  ANO MAKUKUHA MO SA HALAGANG ITO?:

  What do you get for this amount? ($96?):

   

   

  Ang 20 Retailer Cards na kasama sa PACKAGE na binayaran mo ay pwede mong ibenta ng 250 – 300 each.
  BAWI mo na agad ang puhunan mo!

  The 20 RETAILER CARDS that come with the package you’ve paid for can be sold for P250 – P300 each

  You’ve now earned your capital back!

   

  Pwede mo ibenta ang mga retailer cards sa mga kaibigan mo o sa mga tito’t tita mo, o sa ninong at ninang. Pwede niyo ibenta sa mga kapitbahay at sa mga nais din makapagbenta ng load at marami pang iba sa maliit na halagang P250 o P300 lamang.

  You can sell the retailer cards to your friends, to your aunts and uncles, your godmother and godfather. You can sell it to your neighbors or to anyone else who would want to sell load and 300+ more stuff for the small amount of P250 – P300 ONLY!

  Bawat paLoad o produktong naibenta nila bilang retailer ay meron silang 10-14% na kikitain!

  For every load or product sold by a retailer, they can earn up to 10 – 14%!

   

   

  Bukod sa maibebenta mong RETAILER CARDS paano ka pa pwede kumita?

  Aside from selling RETAILER CARDS, how else can you earn a profit?

  AT gaano kalaki ang pwede mong kitain sa isang buwan?

  AND! How big of a profit can you earn per month?

  Ano ang puwede mong ibenta? Napakarami…!!!

  What can you sell?

  There are so many products…!!!!!

   

  1.  Pwede po kayong magpaLOAD

  1. You can sell Load

  2.  Pwede po kayo magbenta ng iba’t iba pang mga produkto tulad ng Flower Delivery, Cake Delivery, MRT Access Card, Internet Cards at marami pa!

  2. You can also sell numerous other products such as Flower Delivery, Cake Delivery, MRT Access Card, Internet Cards and many more!

   

  Pwede rin naman po ang SMARTMONEY or GCASH.

  You can also reLoad your Load Wallet by Smart Money or Gcash.

  Kung meron na kayong SMARTMONEY or GCASH.

  If you already have Smart Money or Gcash.

  Kung wala naman puwede na muna ang through banks to replenish load wallet.
  Kapag kumita na, tyaka na lang kumuha ng SMARTMONEY or GCASH.

  If not, you can reload your Load Wallet via Banks.

  When you’ve started earning, you can then go and get your own Smart Money or Gcash accounts.

  ITO ANG WALA SA IBA!

  HERE’S WHAT NO OTHER BUSINESSES HAVE!


  Ito ang katumbas ng
  Monthly Group Sales Reward sa
  Retailer Affiliate Program na
  8-18% ng 0.1% sales ng grupo Registered Retailer.

  Just like the Monthly Group Sales Reward in a Retailer Affiliate Program where 8 – 18% of 0.1% sales of the group of Registered Retailer

  Pero pag-Dealer ka sa P3,988.00
  3. 1-2% ang Reward or Override mo sa Monthly Sales ng Grupo mo!

  However if you’re a dealer of P3,988 or $95, you get:

  3. 1-2% Reward or Override for every monthly sales of your group!

   

  Halimbawa: Sa picture sa taas, ipinapakita na naibenta mo ang 20 Retailer Cards mo, at nakakabenta sila ng tig 1,000 load sa isang araw bawat isa. 1,000 x 2% = 400 x 30 days is equals to P12,000/month.

  For example, in the picture above, it shows that you’ve sold the 20 RETAILER CARDS you have and they sell P1000 worth of load each day.

  P1000 x 2% = 400 x 30 days equals to P12,000 or $286 per month!

   

  AT! ETO PA!

  AND HERE’S MORE!

   

  Kung may mairefer ka na magDealer (FRANCHISE SALES INCENTIVE) din ng 3,988.00

  If you can refer others to get the Dealer (FRANCHISE SALES INCENTIVE) OF p3988 OR $95

  4. Ikaw ay tatanggap ng P500 bawat referral mo. Sa taas ay tumanggap ka ng tig-P500.00 sa kaibigan mong si A at si B kaya mayroon kang 1,000.00.

  4. You can get P500 or $12 per referral you have. Above, you can get P500 or $12 for every Friend A and B you’ve referred to a total of P1000 $24 per bonus.

  ITO ANG PINAKAMALUPIT SA LAHAT!

  AND THERE’S AN EVEN BIGGER AND BETTER EARNING OPPORTUNITY!

  Franchise Royalty Bonus


  5. Kapag sa kaliwa mo at sa kanan mo ay may nagparis na nagDealer or FRANCHISER, mayroon kang karagdagang P500. Kahit hindi sila pantay sa diagram. Kahit mas malalim yung isa sa kaliwa at mas mababaw yung isa sa kanan sa Network mo. Additional
  500 YUN!

  5. For every person you refer to your left and right and you have a pair referred as a dealer or Franchiser, you get an extra P500 or $12. Even if they are not paralleled in the diagram, if one is lower than the other in your network, you still get a P500 or $12!

  At para masiguradong lahat ng magreregister
  o magjojoin ay kikita.

  To ensure that everyone that registers or joins will earn

  Nilimitahan ang paris ng FRANCHISER sa diagram
  ang pwede mong kitain sa isang araw.

  There is a limit for every pair of FRANCHISER in the diagram that you can earn per day

  Ito po ang tinatawag nating SAFETY NET.

  This is what we call the SAFETY NET

  MAXIMUM OF 60 PAIRS A DAY ONLY = 30,000/DAY
  x 7 days a week = 210,000/week
  x 30 days a month =
  P900,000 a Month!

  THERE IS A MAXIMUM OF 60 PAIRS PER DAY ONLY

  30,000/DAY

  X 7 DAYS A WEEK = 210,000/WEEK

  X 30 DAYS A MONTH = p900,000 A MONTH!

  PWEDE NA BA YANG MONTHLY INCOME PARA SAYO?

  IS THIS ENOUGH FOR A MONTHLY INCOME FOR YOU?

  ANG TANONG NG MARAMING TAO:

  THE QUESTION OF MANY PEOPLE:

  Pwede ba talagang kitaain ito?

  Is this actually possible to earn this much?

  OO. Gumawa kami ng Feasibility Study. Isipin na lang nating bawat isang tao sa Network mo ay kayang magrefer ng 2 tao sa isang buwan.

  Yes! We conducted a feasibility study. Think that every person in your network can refer at least 2 people every month.

  Ito ang maaari mong kitain:

  This is what you can earn:

  Kaya 1,500 ang kinita mo sa unang buwan ay dahil nirefer mo ang 2 mong kaibigan na nilagay mo sa Side A at Side B ng Diagram or NETWORK mo.

  You’ve earned P1500 in your first month because you put 2 friends on your Side A and Side B in the diagram or your network as a PAIR

  Tumanggap ka ng P500 each sa Franchise Sales Incentive. Bale 1,000 na yun. At 500 naman Pairing Bonus or Franchise Royalty Bonus.

  You will receive P500 each for the Franchise Sales Incentive. That’s a total of P1000. And another P500 for the Pairing Bonus or Franchise Royalty Bonus.


  6. At yung iba pa ay referred friend ng friend ng friend mo. Malamang di mo na nga sila kilala. Pero sa twing may kaparis ang nasa Side A sa Side B, my P500.00 ka na Franchise Royalty Bonus.

  6. And for other ways of earning, you can earn from the referred friend of your friend of your friend. There is a big possibility you don’t know them anymore. But every time you get a pair for side A and Side B, you get P500 for the Franchise Royalty Bonus.

  Ano pa hinihintay mo? Magtext na sa 0175599920 o 09126888585 para makapagsign up na!

  What are you waiting for? Text 09175599920 or 09126888585 to sign up now!


  Or i-email ang beybes1708@gmail.com for ONLINE or transactions mula sa ibang bansa!

  Or email beybes1708@gmail.com for ONLINE or international transactions

  Or attend muna kayo ng BUSINESS OPPORTUNITY MEETING sa Office.

  You can also have the opportunity to go to a BUSINESS OPPORTUNITY MEETING at the office with me!